lis 10

Akcja wyciągania zestawu ciężarowego na Autostradzie A4 w pobliżu Zgorzelca. Zestaw osunął się z pobocza i utknął na grząskim gruncie uniemożliwiającym wyjechanie. Do akcji został zadysponowany holownik ciężarowy Mercedes-Benz.